Logo CEOiS

Turniej Streetball o Puchar Wójta Gminy Białe Błota

Ocena 0/5

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Turnieju Streetball o Puchar Wójta Gminy Białe Błota!

I.              Organizator:

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

II.           Termin i miejsce rozgrywek:

2.09.2023 r., godz. 11.00.

Miejsce rozgrywek:

Orlik Białe Błota, ul. Czwartaków

III.        Cel zawodów:

a)         popularyzacja koszykówki,

b)         aktywna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

c)         promowanie zdrowego stylu życia,

d)         aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu,

IV.        Kategoria

Kategoria OPEN.

V.           Uczestnictwo:

a)        Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć Organizatorom zawodów pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach /zał. nr 1/.

b)        Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zawodów.

c)        Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów i Organizatora zawodów.

VI.        Sposób przeprowadzenia zawodów:

a)         Drużyny składają się z trzech Zawodników.

b)         Każdy zaliczony kosz to 1 punkt, dodatkowo za celny rzut zza linii 6,75 m.- 2 pkt.

c)         Na boisku mogą grać maksymalnie 3 osoby, minimalnie 2.

d)         Drużyna może wziąć jeden czas – nie dłuższy niż 30 sekund.

e)         Przed rozpoczęciem spotkania losuje się, która drużyna otrzyma piłkę i rozpocznie  grę.

f)           Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 10 punktów lub trwa 8 minut.

g)         W przypadku  zakończenia  8-minutowego  czasu  gry  i  nie  uzyskania  przez  którąś z drużyn 10 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez

drużyny  w  czasie  8  minut.   W   przypadku   remisu zarządzana   jest   dogrywka   do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza (złoty kosz).

h)         Zatrzymanie czasu gry następuje na rzuty osobiste, przerwy na żądanie.

i)            Po każdej zmianie posiadania piłki (np. nieudany rzut lub przechwyt) musi ona zostać odegrana za linię 6.75 m. Jeżeli piłka nie została odegrana poza tą linię, punkty zdobyte podczas ataku nie liczą się.

j)            Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej.

k)         W turnieju nie liczy się przewinień osobistych Zawodnika, lecz po 5 przewinieniu drużyny, każdy następny faul karany jest rzutami osobistymi.

l)            W przypadku, gdy gracz zostanie sfaulowany i zdobędzie kosz, jest on zaliczany,        a piłka przechodzi do przeciwnika.

m)    Faule zamierzone karane są rzutami wolnymi. Taka sama kara spotyka drużynę przy wulgarnym i obraźliwym zachowaniu w stosunku do Zawodników drużyny przeciwnej i sędziego zawodów.

n)         Sędzia ma możliwość wykluczenia Zawodnika lub drużynę z gry w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej.

o)         W turnieju muszą zgłosić się przynajmniej 3 drużyny, by rozgrywki mogły się odbyć.

VII.           System rozgrywek

a)             System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn

b)             Drużyny otrzymują punkty za mecze: wygrany-2 pkt, przegrany-1pkt, walkower-0 pkt.

VIII.        Zgłoszenia:

Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane w dniu Zawodów o godz. 11:00.

Za kompletne zgłoszenie uważa się przedstawienie dokumentu tożsamości i zgody rodziców.

IX.              Nagrody :

Za zajęcie I, II, III miejsca w turnieju Zawodnicy otrzymają drobne upominki.

X.                 Postanowienia końcowe:

a)        Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.

b)        Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

c)        Organizator  nie  zapewnia  Uczestnikowi  jakiegokolwiek  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika

w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy z Zawodników startując w Turnieju w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.

d)        Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz PZKosz.

e)        Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.

f)          Organizator  zastrzega  sobie  prawo   do   wykorzystania   wizerunku   Zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych TURNIEJU STREETBALL.

Plakat Turnieju

Pliki do pobrania:

Regulamin Turnieju
Format: docx, 26.99 kB
Klauzula RODO
Format: docx, 58.57 kB
Formularz zgłoszeniowy
Format: docx, 28.47 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności